news
公告公示正文
 

2018年叙府酒业生产废水自行监测计划公示

来源: 日期:2019/2/20 11:42:00

我公司根据生产实际和废水处理站运行情况,制订自行送样检验或委托送检不少于2次。

                                    

                                                               2018129

 

 

 
  • 关于

    叙府

  • 社会

    责任